Please enter a search term:

 • Lean-muutosten hallinta

  Lean-muutosjohtaminen tehokasta digitaalista muutosta varten - mprofi AG, kumppanisi muutoksessa.

  Klikkaa tästä

Muutoksen muotoilu

Nopeasti kehittyvän digitaalitekniikan aikakaudella yritykset joutuvat jatkuvasti sopeutumaan ja muuttumaan. Tässä kohtaa on vuorossa mprofi AG, joka on erikoistunut konsultointi- ja palveluyritys, joka seuraa B2B-yrityksiä niiden matkalla digitaaliseen muutokseen. Yksi keskeisistä tarjouksistamme on Lean Change Management, innovatiivinen menetelmä, joka parantaa yritysten tehokkuutta ja reagointikykyä.

Mitä Lean Change Management on?

Lean Change Management on edistyksellinen menetelmä, jossa yhdistyvät Lean-johtamisen ja muutosjohtamisen periaatteet. Se on suunniteltu auttamaan organisaatioita hallitsemaan muutoksia ja sopeutumaan niihin tehokkaasti virtaviivaistamalla prosesseja ja minimoimalla hukkaa. Lean-muutosjohtaminen on ketterä lähestymistapa, jossa asetetaan etusijalle jatkuva parantaminen ja työntekijöiden sitouttaminen organisaation muutoksen helpottamiseksi ja nopeuttamiseksi.


 • Jätteen määrän minimointi

Lean-muutosjohtamisella pyritään poistamaan tarpeettomat toiminnot ja hyödyntämään resursseja parhaalla mahdollisella tavalla kokonaissuorituskyvyn parantamiseksi.

 • Asiakasarvon maksimointi

Lean-muutosjohtamisen päätavoitteena on maksimoida asiakasarvo parantamalla jatkuvasti tuotteita ja palveluja ja mukauttamalla ne asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja odotuksiin.

 • Prosessien tehokkuuden lisääminen

Optimoimalla työprosesseja lean-muutosjohtaminen mahdollistaa tehokkaamman ja vaikuttavamman palvelutarjonnan.

 • Työntekijöiden osallistuminen

Lean-muutosjohtamisessa korostetaan työntekijöiden osallistumisen merkitystä muutosprosessissa. Kun työntekijät otetaan mukaan päätöksentekoon, heidän taitojaan ja tietojaan hyödynnetään parempien tulosten saavuttamiseksi.


 • Nopeampi reagointikyky

Lean-muutosjohtamisen avulla organisaatiot voivat reagoida muutoksiin nopeasti ja tehokkaasti, mikä on ratkaisevan tärkeää nykyisessä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

 • Jatkuva parantaminen

Keskittymällä jatkuvaan parantamiseen yritykset voivat jatkuvasti optimoida prosessejaan ja tuotteitaan, mikä parantaa laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

 • Työntekijöiden sitoutuminen

Työntekijöiden aktiivinen osallistuminen muutosprosessiin edistää työntekijöiden sitoutumista ja tyytyväisyyttä ja varmistaa muutoksen suuremman hyväksynnän organisaatiossa.


Tarjoamme mprofi AG:llä laajan valikoiman palveluja Lean-muutosjohtamisen alalla, mukaan lukien:

 • Konsultointi

Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa kehittääksemme ja toteuttaaksemme heidän erityistarpeisiinsa ja -tavoitteisiinsa räätälöidyn Lean Change Management -strategian.

 • Koulutus ja työpajat

Tarjoamme koulutusta ja työpajoja, joilla parannetaan henkilöstön tietoja ja taitoja Lean-muutosjohtamisen alalla.

 • Valmennus

Kokeneet valmentajamme opastavat sinua muutosprosessin aikana varmistaakseen, että Lean-muutosjohtamisen periaatteet otetaan tehokkaasti käyttöön.

 • Ohjelmistotyökalut

Tarjoamme tehokkaita ohjelmistotyökaluja, jotka tukevat muutosprosessia ja helpottavat edistymisen seuraamista ja mukautumista muuttuviin vaatimuksiin.


Lean-muutosjohtamista voidaan soveltaa monissa eri yhteyksissä, liiketoimintaprosessien parantamisesta ja uusien tuotteiden kehittämisestä organisaation uudelleenjärjestelyihin ja yrityskulttuurin muokkaamiseen. Esimerkkejä sovellusalueista ovat mm:

 • Uuden teknologian käyttöönotto

Lean-muutosjohtamisen avulla voidaan helpottaa siirtymistä uuteen teknologiaan ja hallita tehokkaasti siihen liittyviä muutoksia.

 • Palvelujen optimointi

Soveltamalla lean-muutosjohtamisen periaatteita yritykset voivat parantaa palvelujaan ja lisätä asiakastyytyväisyyttä.

 • Markkinoille tuloaikojen nopeuttaminen

Lean-muutosjohtaminen voi auttaa lyhentämään aikaa tuotekehityksestä markkinoille saattamiseen, mikä voi johtaa kilpailuetuun.

 • Yhteistyön ja viestinnän edistäminen

Lean-muutosjohtaminen edistää avointa ja läpinäkyvää viestintää ja yhteistyökulttuuria, mikä on ratkaisevan tärkeää muutosaloitteiden onnistumisen kannalta.

Lean-muutosjohtaminen merkitsee käännekohtaa yritysten tavassa hallita ja toteuttaa muutoksia. Lean-periaatteiden ja ketterien muutostenhallintatekniikoiden yhdistäminen mahdollistaa sen, että yrityksistä tulee tehokkaampia, joustavampia ja sopeutumiskykyisempiä. mprofi AG on ylpeä siitä, että se on johtava toimija tällä alalla ja auttaa B2B-yrityksiä hallitsemaan digitaalisen muutoksensa Lean-muutosjohtamisen avulla. Uskomme vahvasti, että palvelumme ja tuotteemme voivat auttaa yrityksiä vapauttamaan digitaalisen muutoksensa täyden potentiaalin ja saamaan todellista kilpailuetua nykypäivän digitaalisessa taloudessa. Yhdessä voimme muokata kestävää tulevaisuutta, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen, työntekijöiden sitoutumiseen ja asiakastyytyväisyyteen.