Please enter a search term:

  • Julkishallinto

    Manuaalinen tietojen syöttö ja paperipinot ovat edelleen todellisuutta monissa julkishallinnon laitoksissa. Tehokkaiden teknologioiden, tehokkaan asiakas- ja pilvihallinnan sekä esimerkiksi Big Data -analytiikan käyttöönotto tarjoaa valtavasti mahdollisuuksia. Keskustele kanssamme.

    Tutustu nyt!

Julkishallinto

Digitalisaatio ja viranomaiset - DACH-alueella tämä on edelleen enemmänkin vastakkainasettelu kuin yhteisymmärrys. Corona-kriisin jälkeen korostettiin toistuvasti julkisen sektorin digitalisoinnin puutteita. Vaikka pandemia on varmasti edistänyt jonkin verran kehitystä, Saksan, Itävallan ja Sveitsin hallintosektorille ovat edelleen vahvasti tyypillisiä analogiset hallintoprosessit. Tämä käy ilmi tuoreesta tutkimuksesta, joka koskee viranomaisten verkkopalvelujen käyttöä.

Saksassa vain puolet kansalaisista käyttää sähköisen hallinnon palveluja, Sveitsissä 61 prosenttia ja Itävallassa jopa 72 prosenttia. Mutta myös nykyiset sähköisen hallinnon tarjoukset koetaan vähemmän käytännöllisiksi ja innovatiivisiksi. Ei riitä, että ladataan vain pdf-tiedosto, joka käyttäjän on tarkoitus myös tulostaa, vaan kyse on monimutkaisten hallinnollisten prosessien täydellisestä digitalisoinnista. Tarvitaan tehokasta asiakas- ja pilvihallintaa ja big data -analytiikkaa sekä tietoturvallisia sovelluksia. Suurimpana työnantajana valtio kohtaa myös muutoksen suurimmat haasteet. Jopa enemmän kuin muilla toimialoilla, kuten raaka-aine- tai kiinteistöalalla.


Julkishallinnon digitalisointiin liittyvät ratkaisut

Digitalisaatio on viime vuosina löytänyt tiensä myös julkishallintoon. Tavoitteena on yksinkertaistaa ja tehostaa byrokraattisia prosesseja, jotta kansalaiset ja yritykset saisivat nopeampaa ja tehokkaampaa palvelua.

Seuraavassa esitellään ratkaisuja, toteutusvaihtoehtoja ja sovellusesimerkkejä digitalisoinnista kone- ja laitostekniikassa:

Päätelmä

Yhteenvetona voidaan todeta, että digitalisointi julkishallinnossa tarjoaa monia etuja ja että sillä on suuret mahdollisuudet parantaa tehokkuutta, avoimuutta ja asiakastyytyväisyyttä. Käyttämällä sähköisen hallinnon alustoja ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja hallinto voi tarjota palvelujaan nopeammin ja tehokkaammin ja vastata samalla paremmin kansalaisten ja yritysten tarpeisiin. Toteutuksessa on kuitenkin otettava huomioon myös turvallisuusnäkökohdat.