Please enter a search term:

Käyttöehdot - Oikeudellinen huomautus

Tekijänoikeus

Tämän verkkosivuston sisältö on suojattu tekijänoikeudella. Tekstit, kuvat, grafiikat, äänet, videot ja animaatiot sekä niiden järjestelyt tällä verkkosivustolla ovat tekijänoikeuden ja muiden immateriaalioikeuksien suojelua koskevien lakien alaisia. Niitä ei saa kopioida, muuttaa tai käyttää muilla verkkosivustoilla, ei kaupallisiin tarkoituksiin eikä jakeluun. Poikkeuksena tästä ovat kuvat tai grafiikka, jotka on nimenomaisesti tarkoitettu tähän tarkoitukseen.

Tavaramerkit

Ellei toisin mainita, kaikki MPROFI Internet-sivuilla mainitut tavaramerkit ovat MPROFI laillisesti suojattuja tavaramerkkejä, mukaan lukien kaikki MPROFI tärkeimmät tavaramerkit sekä MPROFI ja sen tytäryhtiöiden logot ja tunnukset.

Takuu

MPROFI ei ota vastuuta eikä takaa tietojen ajantasaisuutta, oikeellisuutta ja täydellisyyttä. Tarjoamme tiedot ilman minkäänlaista edustusta tai takuuta, nimenomaista tai epäsuoraa. Poissuljettuja ovat myös kaikki implisiittiset takuut, jotka koskevat myyntikelpoisuutta ja soveltuvuutta tiettyyn tarkoitukseen.

MPROFI AG ei ole vastuussa niiden verkkosivujen sisällöstä, joihin tällä verkkosivustolla viitataan suoraan tai epäsuorasti.

MPROFI AG pidättää oikeuden tehdä muutoksia tai lisäyksiä annettuihin tietoihin ilman ennakkoilmoitusta.

MPROFI AG ei ole vastuussa mistään suorista tai epäsuorista vahingoista, mukaan lukien voiton menetyksestä, jotka johtuvat tällä verkkosivustolla annetuista tiedoista tai liittyvät niihin.

Verkkosivustolla olevat lausunnot

Verkkosivuiltamme löydät myös tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, jotka perustuvat MPROFI johdon uskomuksiin. Tällaiset lausunnot heijastavat MPROFI:n näkemystä tulevista tapahtumista niiden antamishetkellä, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Monet tekijät voivat aiheuttaa sen, että todelliset tulokset poikkeavat olennaisesti tässä esitetyistä. Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa yleisten taloudellisten ja liiketoimintaolosuhteiden muutokset, valuuttakurssien ja korkojen muutokset sekä muutokset liiketoimintastrategiassa. MPROFI ei aio tai ole velvollinen päivittämään näitä tulevaisuutta koskevia lausumia.

Lisensointioikeudet

MPROFI haluaa tarjota teille innovatiivisen ja informatiivisen Internet-ohjelman. Ymmärrättehän, että MPROFI:n on suojeltava henkistä omaisuuttaan, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, ja että nämä Internet-sivut eivät myönnä lisenssioikeuksia MPROFI:n henkiseen omaisuuteen.

Kuvaoikeudet

Muut © adobe stock / aboutpixel / pixelio / shutterstock/ iStock