Please enter a search term:

  • Palveluala

    Asiakkaat eivät ole koskaan olleet vaativampia, eikä asiakkaiden toiveisiin ole koskaan voitu vastata yhtä yksilöllisesti kuin nykyään. Kehitämme sinulle parhaan ja sopivimman asiakaspolun ja löydämme ihanteellisen alustan sähköiseen kaupankäyntiin tai asiakashallintaan.

    Tutustu nyt!

Palveluala

Palveluala on Saksan suurin ja nopeimmin kasvava talouden ala (70 prosenttia BKT:stä) ja tärkein teollisuudenala ajoneuvojen valmistuksen, kemianteollisuuden ja konepajateollisuuden ohella.

Sveitsissä palveluala on jopa tärkein ja suurin teollisuussektori, sillä sen osuus bruttoarvonlisäyksestä on noin 74 prosenttia. Millään muulla teollisuudenalalla digitalisaatio ei todennäköisesti ole ollut yhtä suuri innovaatiovoimatekijä: kehitys ja muutokset ovat nopeita ja jatkuvasti mukautuvia. Tuotemarkkinat, fyysiset palvelut ja digitaalinen tarjonta eivät ole enää erillisiä, vaan täydentävät toisiaan älykkäiksi palveluiksi.

Ilman sovelluksia, sähköisen kaupankäynnin alustoja ja älykkäitä palveluja mikään ei enää toimi. mprofi tarjoaa palvelualan yrityksille optimaalista tukea liiketoimintamalliensa kehittämisessä ja laajentamisessa, koska olemme erikoistuneet juuri siihen.


Digitalisaation sovellusalueet palvelualalla

Kemian- ja lääketeollisuus on yksi maailman tärkeimmistä ja innovatiivisimmista teollisuudenaloista. Siellä kehitetään, valmistetaan ja jaellaan tuotteita, joilla on ratkaiseva merkitys ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Kun otetaan huomioon lisääntyvä globalisaatio, kasvavat kilpailupaineet ja muuttuvat asiakastarpeet, digitalisaatiolla on tullut suuri merkitys tällä alalla.

Seuraavassa haluamme antaa sinulle yleiskatsauksen digitalisaation mahdollisuuksista ja sovellusalueista kemian- ja lääketeollisuudessa:

Päätelmä

Digitalisaatio tarjoaa palvelualalla valtavia mahdollisuuksia tehostaa työprosesseja, vähentää kustannuksia ja avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi on tärkeää ryhtyä oikeisiin toimenpiteisiin jo varhaisessa vaiheessa ja lähestyä digitalisaatiota strategisesti. Huomiota olisi kiinnitettävä myös asiakkaiden tarpeisiin ja odotuksiin, jotta voidaan lisätä heidän tyytyväisyyttään ja rakentaa pitkäaikaisia asiakassuhteita.