Please enter a search term:

  • Tietoturva

    Kyberhyökkäykset ja tietovarkaudet eivät ole enää tieteiskirjallisuutta, vaan todellisuutta nykypäivän yritysmaailmassa. Suojaa tietosi tietoturvatuotteillamme.

Tietoturva

DSGVO, GDPR ja sähköisen viestinnän tietosuoja-asetus pyörivät päässäsi? Me teemme sen puolestasi ja tuomme tietosuojasääntelysi ajan tasalle - ja pidämme sen siellä.

Matomo

Verkkosivuston tilastot ihanteellinen vaihtoehto Google Analyticsille

Tutustu nyt
Evästeiden suostumuksen hallinta

Pidämme evästeasetuksesi aina ajan tasalla

Tutustu nyt

Tietoturvanmääritelmä

Tietoturvalla tarkoitetaan tietojen suojaamista erityyppisiltä uhkilta, kuten vahingossa tai tahallisesti tapahtuvalta häviämiseltä, muuttamiselta, varastamiselta ja luvattomalta käytöltä. Se on laaja ala, joka sisältää sekä fyysisiä että digitaalisia turvatoimenpiteitä.

Digitaalisessa maailmassa tietoturva sisältää tekniikoita, kuten salauksen, verkkoturvallisuuden, tietoturvaohjelmistot ja -laitteistot, sekä organisatorisia toimenpiteitä, kuten pääsynvalvontaa ja tietoturvakäytäntöjä. Vankkaan tietoturvajärjestelmään olisi myös sisällyttävä suunnitelma tietoturvaloukkauksen varalta, jossa esitetään toimenpiteet vahinkojen korjaamiseksi ja lieventämiseksi.

Tietoturva on ratkaisevan tärkeää kaikilla aloilla, joilla tietoja tallennetaan, siirretään tai käsitellään. Tämä koskee niin yksityishenkilöitä ja pienyrityksiä kuin suuria organisaatioita ja hallituksia. Tietoturvalla on keskeinen rooli yksityisyyden suojaamisessa ja luottamuksen rakentamisessa digitaalisiin järjestelmiin ja palveluihin.

Tietoturvan sovellusalueet

  • Yritykset ja organisaatiot

Nämä käyttävät usein vankkoja tietoturvatoimenpiteitä suojellakseen luottamuksellisia tietoja, kuten taloudellisia tietoja, asiakastietoja tai sisäisiä asiakirjoja. Tietomurrot voivat aiheuttaa merkittäviä taloudellisia tappioita, oikeudellisia seurauksia ja vahinkoa yrityksen maineelle.

  • Hallitukset ja julkiset elimet

Näillä on vastuu henkilötietojen ja arkaluonteisten tietojen suojaamisesta. Niiden on myös suojattava järjestelmänsä verkkohyökkäyksiltä, jotka voivat aiheuttaa laajamittaisia häiriöitä julkisille palveluille.

  • Pankit ja rahoituspalvelujen tarjoajat

Nämä laitokset hallinnoivat suuria määriä arkaluonteisia asiakastietoja ja omaisuutta. Niiden on toteutettava tiukkoja turvatoimia petosten, identiteettivarkauksien ja muiden tietoverkkorikollisuuden muotojen estämiseksi.

  • Oppilaitokset

Koulut, yliopistot ja muut oppilaitokset tallentavat monenlaisia tietoja opiskelijoistaan ja henkilökunnastaan. Nämä tiedot voivat vaihdella arvosanoista ja opintosuoritusotteista henkilökohtaisiin ja taloudellisiin tietoihin, jotka kaikki on pidettävä turvassa.

  • Sähköinen kaupankäynti ja verkkopalvelut

Verkkokauppiaat ja palveluntarjoajat keräävät ja tallentavat asiakkaidensa henkilö- ja taloustietoja. Niiden on säilytettävä nämä tiedot turvallisesti ja suojattava ne luvattomalta käytöltä.

Kaikilla näillä aloilla digitaalinen tietoturva on ratkaisevassa asemassa yksityisyyden suojan, omaisuuden suojelun ja digitaalisiin järjestelmiin kohdistuvan luottamuksen säilyttämisen kannalta.

Tietoturvaosaamisemme

Lue lisää osaamisestamme tietosuojasäännösten toteuttamisessa lainmukaisella tavalla.

Tietoja pätevyydestä