Please enter a search term:

 • Lean Six Sigma

  mprofi AG - digitaalisen muutoksen ja huippuosaamisen mahdollistajasi Lean Six Sigman avulla.

  Klikkaa tästä

Optimoi liiketoimintaprosessisi Lean Six Sigman avulla

Nykypäivän nopeatempoisessa maailmassa yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa pysähtyä paikalleen. Me mprofi AG:llä ymmärrämme jatkuvan kehityksen kiireellisyyden ja tärkeyden. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme mahdollisimman tehokkaita ja toimivia ratkaisuja, ja luotamme tässä Lean Six Sigmaan. Tässä artikkelissa kerromme yksityiskohtaisesti Lean Six Sigmaan liittyvästä lähestymistavasta, prosessien toteuttamisesta ja työmoraalista.

Mitä Lean Six Sigma on?

Lean Six Sigma on tieteeseen perustuva menetelmä, jolla pyritään vähentämään hukkaa ja optimoimaan prosesseja maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi. Siinä yhdistyvät Lean-periaatteet, joissa keskitytään hukan poistamiseen, ja Six Sigma -periaatteet, joissa keskitytään vaihtelun ja virheiden vähentämiseen parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi.


Lean Six Sigmalle on ominaista joukko keskeisiä piirteitä, jotka erottavat sen muista prosessien optimointimenetelmistä. Näitä ovat muun muassa

 • Asiakaslähtöisyys

Lean Six Sigma asettaa asiakkaan keskiöön. Kaikkien parannusten ja optimointien tavoitteena on lisätä asiakkaan saamaa arvoa.

 • Tietoon perustuva päätöksenteko

Lean Six Sigma perustuu tietoon perustuvaan päätöksentekoon. Tilastollisten työkalujen ja tekniikoiden avulla tietoja analysoidaan ja tulkitaan, jotta voidaan tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja ratkaista ongelmia tehokkaasti.

 • Jatkuva parantaminen

Keskeinen osa Lean Six Sigmaa on pyrkimys jatkuvaan parantamiseen. Siinä etsitään jatkuvasti tapoja parantaa ja lisätä jatkuvasti prosessien tehokkuutta.


Lean Six Sigman käytöstä on useita etuja. Näitä ovat mm:

 • Tehokkuuden lisääminen

Optimoimalla prosesseja ja vähentämällä hukkaa Lean Six Sigma voi lisätä yrityksesi tehokkuutta.

 • Laadun parantaminen

Lean Six Sigma auttaa vähentämään virheitä ja vaihtelua, mikä johtaa laadukkaampiin tuotteisiin tai palveluihin.

 • Asiakastyytyväisyyden lisääminen

Tehokkaammilla prosesseilla ja korkeammalla laadulla voit lisätä asiakastyytyväisyyttä ja rakentaa asiakasuskollisuutta.

 • Kulttuurinen muutos

Lean Six Sigma edistää jatkuvan parantamisen ja innovoinnin kulttuuria, joka lisää työntekijöiden sitoutumista ja tuottavuutta.


mprofi AG tarjoaa laajan valikoiman Lean Six Sigmaan liittyviä palveluja. Näitä ovat mm:

 • Konsultointi

Tuemme sinua Lean Six Sigman periaatteiden ja tekniikoiden käyttöönotossa ja tehokkaassa hyödyntämisessä yrityksessäsi.

 • Prosessien optimointi

Analysoimme nykyiset prosessinne, tunnistamme parannuskohteet ja tuemme teitä muutosten toteuttamisessa.

 • Koulutus ja työpajat

Tarjoamme koulutusta ja työpajoja, joissa opetamme sinulle ja henkilöstöllesi Lean Six Sigman perusteita ja kehittyneitä tekniikoita.

 • Lean Six Sigma -hankkeiden toteuttaminen

Tuemme sinua Lean Six Sigma -hankkeiden toteuttamisessa suunnitteluvaiheesta toteutukseen ja seurantaan.

 • Jatkuva tuki

Pysymme kanssasi Lean Six Sigman käyttöönoton jälkeen ja tarjoamme jatkuvaa tukea varmistaaksemme, että saat kaiken mahdollisen hyödyn irti menetelmästä.


Lean Six Sigmaa voidaan käyttää monilla eri aloilla. Joitakin esimerkkejä voisivat olla:

 • Tuotantoprosessit

Lean Six Sigmaa voidaan käyttää tuotantoprosessien optimointiin poistamalla hukkaa ja lisäämällä tehokkuutta.

 • Laadunhallinta

Yritykset voivat käyttää Lean Six Sigmaa tuotteidensa tai palvelujensa laadun parantamiseen vähentämällä virheitä ja vaihtelua.

 • Asiakaspalvelu

Lean Six Sigmaa voidaan käyttää myös asiakaspalvelussa asiakastyytyväisyyden lisäämiseksi ja asiakaspysyvyyden parantamiseksi.

Lean Six Sigma on enemmän kuin vain menetelmä prosessien optimointiin - se on filosofia, joka perustuu jatkuvaan parantamiseen, innovointiin ja asiakastyytyväisyyteen. Me mprofi AG:ssä uskomme vakaasti, että Lean Six Sigma on yksi tehokkaimmista menetelmistä tehokkuuden ja laadun parantamiseen. Olitpa sitten suuri yritys tai pieni startup-yritys, olemme valmiita tukemaan sinua digitaalisessa muutoksessa ja auttamaan sinua nostamaan liiketoimintasi seuraavalle tasolle. Tervetuloa osoitteeseen mprofi AG, kumppanisi digitaaliseen transformaatioon ja Lean Six Sigmaan.