Please enter a search term:

 • Kanban

  Tehosta B2B-projektejasi mprofi AG:n ja Kanbanin avulla. Koe digitaalisen muutoksen ja prosessien optimoinnin edut!

  Klikkaa tästä

Kanban

Digitaalinen transformaatio ei ole vain trendi, vaan välttämättömyys kaikille nykyaikaisille yrityksille, jotka haluavat kilpailla nykyisessä hyperyhteyksien maailmassa. Koska digitaaliseen muutokseen liittyy kuitenkin lukuisia haasteita ja vaatimuksia, mprofi AG on vakiinnuttanut asemansa luotettavana kumppanina tällä alalla. Digitaalisessa muutoksessa keskeisessä asemassa olevan Kanban-menetelmän käyttöönoton myötä mprofi AG tarjoaa B2B-yrityksille tehokkaan ratkaisun työnkulkujen optimointiin.

Mitä Kanban on?

Kanban-menetelmä, japaninkielinen sana, joka tarkoittaa "visuaalista taulua", on visuaalinen hallintamenetelmä, jonka tavoitteena on optimoida työnkulkuja ja lisätä tuottavuutta. Se koostuu taulusta, joka on jaettu eri sarakkeisiin, jotka edustavat prosessin eri vaiheita. Taululla tehtäväkortteja (kanbaneja) siirretään sarakkeesta toiseen tehtävän edistymisen seuraamiseksi. Kanban-menetelmän perusperiaatteita ovat avoimuus, sopeutumiskyky ja jatkuva parantaminen, jotka mprofi AG on vakiinnuttanut vahvasti työhönsä B2B-asiakkaiden kanssa.

Miksi käyttää Kanbania?

Kanbanin käyttöönotto auttaa yrityksiä tekemään projekteistaan tehokkaampia ja läpinäkyvämpiä tarjoamalla selkeän ja ymmärrettävän yleiskuvan projektin edistymisestä ja prioriteeteista.


mprofi AG on ottanut Kanban-menetelmän tehokkaasti käyttöön työympäristössään ja prosessiensa toteuttamisessa. Käytämme Kanbania asiakkaidemme työnkulun visualisointiin, mikä johtaa parempaan viestintään ja yhteistyöhön tiimin sisällä. Näin tiimit pystyvät tunnistamaan ja puuttumaan prosessiensa pullonkauloihin ja esteisiin jo varhaisessa vaiheessa, mikä puolestaan johtaa tehokkaampaan työskentelyyn ja parempiin tuloksiin.

Yksi tärkeimmistä eduista, joita saadaan työskenneltäessä mprofi AG:n kanssa Kanbanin käyttöönotossa, on laaja asiantuntemuksemme digitaalisesta transformaatiosta. Kokemuksensa ansiosta mprofi AG pystyy tarjoamaan asiakkailleen räätälöityjä ratkaisuja, jotka on räätälöity heidän yksilöllisiin tarpeisiinsa ja haasteisiinsa.Yksilöllinen lähestymistapamme varmistaa, että asiakkaamme voivat hyödyntää Kanban-menetelmän koko potentiaalin.

Käyttämällä ja kehittämällä Kanban-menetelmää olemme osoittaneet kykymme optimoida liiketoimintaprosesseja ja luoda samalla ympäristö, joka edistää jatkuvaa parantamista ja sopeutumiskykyä.


 • Kanbanin toteuttaminen
 • Kattava koulutus
 • Kanban-kokousten toteuttaminen
 • Kanban-taulun säännölliset tarkistukset ja mukautukset
 • Neuvonta ja tuki Kanbanin käytön aikana mahdollisesti ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa
 • Kunkin yrityksen erityistarpeisiin räätälöityjen työkalujen, koulutuksen ja parhaiden käytäntöjen tarjoaminen

Yhteenvetona voidaan todeta, että mprofi AG on digitaalinen toimisto, joka on erikoistunut tukemaan B2B-yrityksiä niiden digitaalisessa muutoksessa. Kanban-menetelmän käyttöönoton ja avoimuuteen, mukautuvuuteen ja jatkuvaan parantamiseen keskittymisen avulla tarjoamme asiakkaillemme räätälöityjä ratkaisuja, joiden tavoitteena on optimoida heidän työnkulkunsa ja lisätä tuottavuuttaan.

Yhdistämällä asiantuntemuksen, yksilöllisesti räätälöidyt ratkaisut ja asiakaskeskeisen lähestymistavan mprofi AG on luotettava kumppani B2B-yrityksille, jotka haluavat optimoida digitaalisia prosessejaan ja lisätä kilpailukykyään digitaalisessa maailmassa.