Please enter a search term:

Tietosuoja, DSGVO ja GDPR konsultointi ja toteutus B2B-yrityksille.

Digitalisoituneessa maailmassamme henkilötietojen suojaaminen ja tietosuojalakien noudattaminen on olennaisen tärkeää. Tietosuojapolitiikkojen toteuttaminen ja tietosuojasäännösten, kuten yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR), noudattaminen ovat nykyään ratkaisevan tärkeitä. Digitaalinen toimistomme tarjoaa sinulle B2B-yrityksenä kattavaa neuvontaa ja ammattitaitoista tukea uusimpien tietosuojasäädösten täytäntöönpanossa digitaalisessa maailmassa.

Osaamisemme tietosuojan alalla

Asiantuntijoillamme on laaja asiantuntemus ja vuosien kokemus tietosuojasta ja tietosuojasäännöksistä. Tuemme yritystäsi lakisääteisten vaatimusten täyttämisessä ja samalla digitaalisten prosessien tehokkaassa suunnittelussa. Ydinosaamistamme ovat mm:

Nykyisessä digitaalisessa maailmassa henkilötietojen suojaaminen ja tietosuojalakien noudattaminen on ratkaiseva menestystekijä kaikille yrityksille. Digitaalinen toimistomme tarjoaa sinulle kattavaa neuvontaa ja ammattitaitoista tukea uusimpien tietosuojasäännösten, kuten DSGVO:n ja GDPR:n, täytäntöönpanossa. Asiantuntemuksellamme ja monivuotisella kokemuksellamme tietosuojasta varmistamme, että yrityksesi täyttää kaikki lakisääteiset vaatimukset ja tekee samalla digitaalisista prosesseistasi tehokkaita.

 • DSGVO ja GDPR-konsultointi

Tarjoamme kattavaa neuvontaa DSGVO:n ja GDPR:n vaatimusten toteuttamisesta yrityksessäsi. Konsulttimme analysoivat nykyiset tietosuojaprosessisi ja kehittävät yksilöllisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan lakisääteisten vaatimusten noudattaminen. Tuemme sinua riskien ja haavoittuvuuksien tunnistamisessa ja kehitämme yhdessä kanssasi tehokkaita strategioita tietosuojasäännösten toteuttamiseksi.

 • Tietosuoja-auditointi ja riskianalyysi

Tietosuoja-asiantuntijoistamme koostuva tiimimme tekee yrityksessänne tietosuoja-auditointeja ja riskianalyysejä varmistaakseen, että tietojenkäsittelymenettelyt ovat lakisääteisten vaatimusten mukaisia. Tunnistamme järjestelmiesi ja prosessiesi mahdolliset riskit ja haavoittuvuudet ja suosittelemme asianmukaisia toimenpiteitä riskien minimoimiseksi ja tietoturvan optimoimiseksi.

 • Tietosuojavastaavat ja koulutus

Tarvittaessa tarjoamme sinulle ulkopuolisen tietosuojavastaavan, joka valvoo tietosuojalainsäädännön noudattamista yrityksessäsi ja tukee sinua lakisääteisten vaatimusten täytäntöönpanossa. Lisäksi tarjoamme työntekijöillenne koulutusta, jolla varmistetaan kattava tietämys tietosuojasta ja tietoturvasta ja lisätään tietoisuutta tietosuojan merkityksestä.

 • Tietosuojatoimenpiteiden toteuttaminen

Asiantuntijamme avustavat yritystäsi teknisten ja organisatoristen tietosuojatoimenpiteiden toteuttamisessa, jotta tietojenkäsittelymenettelyjenne turvallisuus voidaan varmistaa. Tuemme sinua sopivien tekniikoiden ja välineiden valinnassa ja kehitämme yksilöllisiä tietosuojaratkaisuja, jotka on räätälöity juuri sinun erityisvaatimuksiisi ja yritysrakenteeseesi. Toimenpiteisiimme kuuluvat mm:

 1. Tietojen ja viestinnän salaus
 2. Pääsynvalvonta ja valtuutusten hallinta
 3. Tietojen varmuuskopiointi ja palautus
 4. Häiriöiden hallinta ja varasuunnitelmat
 5. Tietosuojaan kohdistuvien vaikutusten arviointi
 • Tietojenkäsittelysopimukset ja suostumuslomakkeet

Tuemme sinua tietojenkäsittelysopimusten ja suostumusilmoitusten laatimisessa, jotta varmistetaan henkilötietojen lainmukainen käsittely. Asiantuntijamme tarkistavat ja päivittävät nykyiset sopimuksesi ja ilmoituksesi ja luovat tarvittaessa uusia asiakirjoja, jotka täyttävät tietosuojasäännösten nykyiset vaatimukset.

 • Tekniset ja organisatoriset toimenpiteet

Neuvomme yritystäsi teknisissä ja organisatorisissa toimenpiteissä, joita tarvitaan tietojenkäsittelytoimintojesi turvallisuuden varmistamiseksi. Kehitämme yksilöllisiä turvallisuuskonsepteja, jotka on räätälöity yrityksesi tarpeisiin ja joilla varmistetaan tietosuojalainsäädännön noudattaminen. Toimenpiteisiimme kuuluvat mm:

 1. Tietoturvaohjeet ja -standardit
 2. Järjestelmä- ja verkkoturvallisuus
 3. Tietosuojan mukainen ohjelmistokehitys
 4. Kolmansien osapuolten palveluntarjoajien ja pilvipalveluiden turvallisuusarviointi