Please enter a search term:

  • Digitalisointi Kiinteistöt

    Kiinteistöala, jolle perinteisesti on ollut ominaista henkilökohtainen yhteydenpito, on muuttumassa. Virtuaalikatselmukset, verkkoportaalit, tietojen analysointivälineet ja tehokas asiakashallinta - digitaalinen paletti on laaja. Puhu meille.

    Tutustu nyt!

Digitalisaatio kiinteistöjen markkinoinnissa, kiinteistöjohtamisessa ja kiinteistöhallinnossa.

DACH-alue on kansainvälisille sijoittajille Euroopan houkuttelevin kiinteistömarkkina-alue. Edes kansainväliset kriisit eivät ole toistaiseksi pystyneet heikentämään talojen, tonttien, vuokra-asuntojen ja teollisuusrakennusten markkinoita. Pandemian jälkeen alalla, jolle on perinteisesti ollut ominaista henkilökohtainen yhteydenpito, on tapahtunut jotakin; esimerkiksi virtuaalisista tutustumiskäynneistä on tullut vakio- tai luonnollinen lisäpalvelu.

Julkisen sektorin tavoin ala on kuitenkin edelleen verrattain haluton investoimaan digitaaliseen muutokseen. Mutta tässäkin tapauksessa vain ne, jotka investoivat nyt, selviytyvät markkinoilla.

Digitalisaatio mullistaa kiinteistöjen markkinoinnin. Kun aiemmin mainokset sanoma- ja aikakauslehdissä olivat sääntö, nykyään kiinteistöjä esitellään yhä useammin verkossa. Immobilienscout24:n, Immoweltin tai Immonetin kaltaiset alustat ovat valloittaneet markkinat ja tarjoavat nopeaa ja kohderyhmäkohtaista kiinteistöjen markkinointia. B2B-yritykset voivat toimia tässä yhteydessä palveluntarjoajina ja tuoda asiantuntemuksensa kiinteistöjen verkkomarkkinointiin.


Ratkaisut ja sovellusesimerkkejä

kiinteistöalan digitalisointiin

Digitalisaatio muuttaa myös kiinteistöalaa ja avaa yrityksille lukuisia mahdollisuuksia.

Seuraavassa luomme katsauksen kiinteistöalan digitalisaation tärkeimpiin näkökohtiin ja näytämme, miten B2B-yritykset voivat hyötyä tästä kehityksestä:

Päätelmä

Kaiken kaikkiaan digitalisaatio tarjoaa kiinteistöalalle lukuisia mahdollisuuksia optimoida liiketoimintaprosesseja, vähentää kustannuksia ja parantaa asiakaspalvelua. Etenkin aikana, jolloin kiinteistöalalle on yhä enemmän ominaista kilpailu ja muutos, digitalisaatio voi auttaa yrityksiä saamaan kilpailuetua ja tekemään niistä tulevaisuuden varautuneita.