Please enter a search term:

 • BIM

  BIM-asiantuntemus | Tehokkuuden lisääminen ja kustannusten vähentäminen | Tutustu hyötyihin

  Klikkaa tästä

BIM | Rakennustietomallinnus

Johdatus BIM-teknologiaan: kattava yleiskatsaus digitaaliseen rakennusteollisuuteen

Digitaalisella muutoksella on viime vuosina ollut merkittävä rooli lähes kaikilla toimialoilla, eikä rakennusala ole poikkeus. BIM (Building Information Modelling) on innovatiivinen teknologia, kehys ja ohjelmointikieli, joka voi mullistaa rakentamisen. Tässä artikkelissa tarjoamme kattavan yleiskatsauksen BIM:stä ja siitä, miten se voi hyödyttää yritystäsi.

Mitä BIM on?

BIM on lyhenne sanoista Building Information Modelling (rakennuksen tietomallinnus). Se on digitaalitekniikka, joka mahdollistaa rakennusten tehokkaamman ja vaikuttavamman suunnittelun, suunnittelun, rakentamisen ja hallinnan. BIM:n avulla kaikki rakennushanketta koskevat olennaiset tiedot voidaan tallentaa, tallentaa ja hallita yhteen digitaaliseen malliin. Tämä helpottaa eri osapuolten, kuten arkkitehtien, insinöörien, urakoitsijoiden ja rakennuksen omistajien, välistä yhteistyötä ja varmistaa paremman viestinnän ja koordinoinnin.

BIM:n edut

BIM:n käyttöönotto rakennusteollisuudessa tarjoaa monia etuja, kuten

 • Tehokkuus: BIM mahdollistaa tehokkaamman suunnittelun ja koordinoinnin tarjoamalla pääsyn kaikkiin olennaisiin tietoihin keskitetyssä digitaalisessa mallissa. Tämä vähentää tiedon etsimiseen ja jakamiseen kuluvaa aikaa ja auttaa välttämään virheitä ja viivästyksiä.
 • Kustannussäästöt: Tunnistamalla ongelmat ja mahdolliset ristiriidat varhaisessa vaiheessa omistajat ja urakoitsijat voivat säästää kustannuksia, jotka normaalisti aiheutuisivat jälkitöistä ja viivästyksistä.
 • Viestintä: BIM parantaa eri osapuolten välistä viestintää ja yhteistyötä yksinkertaistamalla tiedonvaihtoa ja vähentämällä väärinkäsityksiä.
 • Kestävä kehitys: BIM auttaa vähentämään rakennusten energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia koko niiden elinkaaren ajan mahdollistamalla paremman suunnittelun ja resurssien hallinnan.
 • Tilojen hallinta: BIM-malleja voidaan käyttää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen sen käytön ja ylläpidon optimoimiseksi.

 • BIM-ohjelmistot ja -työkalut

  BIM-ohjelmistot ja -työkalut

  On olemassa erilaisia ohjelmistotyökaluja ja -alustoja, jotka tukevat BIM:ää ja mahdollistavat digitaalisten mallien luomisen ja hallinnan. Joitakin suosituimpia BIM-ohjelmistoratkaisuja ovat:

  • Autodesk Revit: Tehokas BIM-ohjelmisto, joka on suunniteltu erityisesti arkkitehdeille, insinööreille ja urakoitsijoille. Revit mahdollistaa rakennusmallien suunnittelun ja visualisoinnin 3D:nä, ja se sisältää ominaisuuksia yhteistyöhön ja projektitietojen hallintaan.

  • Graphisoft Archicad: Toinen suosittu BIM-ohjelmisto, joka erottuu edukseen helppokäyttöisyydellään ja tehokkailla mallinnusominaisuuksillaan. Archicad soveltuu erityisesti arkkitehdeille ja suunnittelijoille, ja se tukee yksityiskohtaisten 3D-mallien ja teknisten piirustusten luomista.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: Tämä BIM-työkalu on räätälöity insinöörien ja urakoitsijoiden tarpeisiin, ja sen avulla voidaan suunnitella, analysoida ja dokumentoida rakennusmalleja. OpenBuildings Designer tukee myös paikkatietojen integrointia ja eri tieteenalojen välistä yhteistyötä.

  • Trimble Tekla Structures: BIM-ratkaisu, joka on keskittynyt teräs- ja betonirakenteiden mallintamiseen. Tekla Structures tarjoaa kattavat työkalut rakenneosien suunnitteluun, rakentamiseen ja valmistukseen ja mahdollistaa tarkkojen valmistuspiirustusten ja -tietojen luomisen.


 • On olemassa erilaisia ohjelmistotyökaluja ja -alustoja, jotka tukevat BIM:ää ja mahdollistavat digitaalisten mallien luomisen ja hallinnan. Joitakin suosituimpia BIM-ohjelmistoratkaisuja ovat:

  • Autodesk Revit: Tehokas BIM-ohjelmisto, joka on suunniteltu erityisesti arkkitehdeille, insinööreille ja urakoitsijoille. Revit mahdollistaa rakennusmallien suunnittelun ja visualisoinnin 3D:nä, ja se sisältää ominaisuuksia yhteistyöhön ja projektitietojen hallintaan.

  • Graphisoft Archicad: Toinen suosittu BIM-ohjelmisto, joka erottuu edukseen helppokäyttöisyydellään ja tehokkailla mallinnusominaisuuksillaan. Archicad soveltuu erityisesti arkkitehdeille ja suunnittelijoille, ja se tukee yksityiskohtaisten 3D-mallien ja teknisten piirustusten luomista.

  • Bentley Systems OpenBuildings Designer: Tämä BIM-työkalu on räätälöity insinöörien ja urakoitsijoiden tarpeisiin, ja sen avulla voidaan suunnitella, analysoida ja dokumentoida rakennusmalleja. OpenBuildings Designer tukee myös paikkatietojen integrointia ja eri tieteenalojen välistä yhteistyötä.

  • Trimble Tekla Structures: BIM-ratkaisu, joka on keskittynyt teräs- ja betonirakenteiden mallintamiseen. Tekla Structures tarjoaa kattavat työkalut rakenneosien suunnitteluun, rakentamiseen ja valmistukseen ja mahdollistaa tarkkojen valmistuspiirustusten ja -tietojen luomisen.

 • BIM-standardit ja -ohjeet

  BIM-standardit ja -ohjeet

  BIM-teknologian onnistuneen käytön varmistamiseksi on tärkeää noudattaa standardeja ja ohjeita, joilla varmistetaan yhteistyö ja yhteentoimivuus eri järjestelmien ja osapuolten välillä. Joitakin tärkeimpiä BIM-standardeja ovat:

  • ISO 19650: Kansainvälinen standardi, joka sääntelee tiedon organisointia ja digitalisointia rakennusalalla. ISO 19650 antaa ohjeita tiedonhallintaan rakennushankkeen koko elinkaaren ajan ja asettaa vaatimukset BIM-järjestelmien käyttöönotolle.

  • Industry Foundation Classes (IFC): Avoin tietomalli, joka mahdollistaa BIM-tietojen vaihdon eri ohjelmistotyökalujen ja -alustojen välillä. IFC:llä varmistetaan, että kaikkia BIM-hankkeen tietoja voidaan hallita ja vaihtaa johdonmukaisesti ja yhteentoimivalla tavalla.

  • buildingSMART: Kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää avoimia standardeja ja yhteentoimivuutta BIM:ssä. buildingSMART kehittää ja tukee erilaisia standardeja, työkaluja ja resursseja, jotka yksinkertaistavat ja tehostavat BIM-teknologioiden käyttöä.


 • BIM-teknologian onnistuneen käytön varmistamiseksi on tärkeää noudattaa standardeja ja ohjeita, joilla varmistetaan yhteistyö ja yhteentoimivuus eri järjestelmien ja osapuolten välillä. Joitakin tärkeimpiä BIM-standardeja ovat:

  • ISO 19650: Kansainvälinen standardi, joka sääntelee tiedon organisointia ja digitalisointia rakennusalalla. ISO 19650 antaa ohjeita tiedonhallintaan rakennushankkeen koko elinkaaren ajan ja asettaa vaatimukset BIM-järjestelmien käyttöönotolle.

  • Industry Foundation Classes (IFC): Avoin tietomalli, joka mahdollistaa BIM-tietojen vaihdon eri ohjelmistotyökalujen ja -alustojen välillä. IFC:llä varmistetaan, että kaikkia BIM-hankkeen tietoja voidaan hallita ja vaihtaa johdonmukaisesti ja yhteentoimivalla tavalla.

  • buildingSMART: Kansainvälinen järjestö, jonka tavoitteena on edistää avoimia standardeja ja yhteentoimivuutta BIM:ssä. buildingSMART kehittää ja tukee erilaisia standardeja, työkaluja ja resursseja, jotka yksinkertaistavat ja tehostavat BIM-teknologioiden käyttöä.

 • BIM:n sovellusalueet

  BIM:n sovellusalueet

  BIM tarjoaa useita sovelluksia rakennushankkeen eri vaiheissa:

  • Suunnittelu ja suunnittelu: BIM mahdollistaa suunnittelun ja rakennusmallien visualisoinnin 3D-muodossa, jotta lopullisesta suunnitelmasta saadaan parempi käsitys. Se tukee myös rakennuksen suorituskyvyn analysointia ja suunnitelmien optimointia energiatehokkuuden ja kestävyyden kannalta.

  • Rakentaminen: BIM auttaa koordinoimaan rakennusprosesseja ja -resursseja tarjoamalla pääsyn kaikkiin asiaankuuluviin tietoihin ja tunnistamalla mahdolliset ristiriidat jo varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen.

  • Käyttö ja ylläpito: BIM-malleja voidaan käyttää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen sen käytön ja ylläpidon optimoimiseksi. Kiinteistöpäälliköt voivat käyttää BIM-mallia saadakseen tietoa rakennusjärjestelmistä ja -komponenteista ja suunnitellakseen huoltotyöt tehokkaammin.

  • Remontointi ja purkaminen: BIM-mallia voidaan käyttää korjaus- ja purkutyön suunnitteluun, sillä se antaa yksityiskohtaista tietoa olemassa olevista rakenteista ja materiaaleista. Tämä mahdollistaa töiden paremman koordinoinnin ja ympäristövaikutusten minimoinnin.


 • BIM tarjoaa useita sovelluksia rakennushankkeen eri vaiheissa:

  • Suunnittelu ja suunnittelu: BIM mahdollistaa suunnittelun ja rakennusmallien visualisoinnin 3D-muodossa, jotta lopullisesta suunnitelmasta saadaan parempi käsitys. Se tukee myös rakennuksen suorituskyvyn analysointia ja suunnitelmien optimointia energiatehokkuuden ja kestävyyden kannalta.

  • Rakentaminen: BIM auttaa koordinoimaan rakennusprosesseja ja -resursseja tarjoamalla pääsyn kaikkiin asiaankuuluviin tietoihin ja tunnistamalla mahdolliset ristiriidat jo varhaisessa vaiheessa. Tämä johtaa tehokkaampaan ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen.

  • Käyttö ja ylläpito: BIM-malleja voidaan käyttää myös rakennuksen valmistumisen jälkeen sen käytön ja ylläpidon optimoimiseksi. Kiinteistöpäälliköt voivat käyttää BIM-mallia saadakseen tietoa rakennusjärjestelmistä ja -komponenteista ja suunnitellakseen huoltotyöt tehokkaammin.

  • Remontointi ja purkaminen: BIM-mallia voidaan käyttää korjaus- ja purkutyön suunnitteluun, sillä se antaa yksityiskohtaista tietoa olemassa olevista rakenteista ja materiaaleista. Tämä mahdollistaa töiden paremman koordinoinnin ja ympäristövaikutusten minimoinnin.

 • BIM-toteutus ja -koulutus

  BIM-toteutus ja -koulutus

  BIM:n onnistunut käyttöönotto yrityksessä edellyttää sekä teknisiä että organisatorisia muutoksia. Joitakin vaiheita, joista voi olla apua, ovat

  • BIM-strategian kehittäminen: Selkeä strategia ja visio BIM:n käyttöönotosta yrityksessäsi on ratkaisevan tärkeää. Tunnista tavoitteesi ja vaatimuksesi, jotta voit määrittää, mitkä BIM-työkalut ja -prosessit sopivat parhaiten tarpeisiisi.

  • Arvioi ohjelmistot ja laitteistot: Tutki erilaisia BIM-ohjelmistoratkaisuja ja valitse liiketoimintaasi ja projekteihisi parhaiten sopiva ratkaisu. Varmista myös, että sinulla on tarvittavat laitteistot, jotta voit käyttää BIM-ohjelmistoa tehokkaasti.

  • Koulutus ja valmiuksien kehittäminen: Investoi henkilöstön kouluttamiseen, jotta heidän taitonsa BIM-teknologian käytössä paranevat. Tämä voidaan tehdä koulutuksen, työpajojen ja verkkoresurssien avulla.

  • Mukauta prosesseja ja työnkulkuja: Mukauta nykyiset prosessit ja työnkulut BIM:n vaatimuksiin, jotta integrointi sujuu ongelmitta

  • Kannusta yhteistyöhön: BIM edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osastojen ja kumppaneiden välillä. Kannusta viestintää ja tietojen jakamista, jotta BIM:n kaikki mahdollisuudet voidaan hyödyntää.


 • BIM:n onnistunut käyttöönotto yrityksessä edellyttää sekä teknisiä että organisatorisia muutoksia. Joitakin vaiheita, joista voi olla apua, ovat

  • BIM-strategian kehittäminen: Selkeä strategia ja visio BIM:n käyttöönotosta yrityksessäsi on ratkaisevan tärkeää. Tunnista tavoitteesi ja vaatimuksesi, jotta voit määrittää, mitkä BIM-työkalut ja -prosessit sopivat parhaiten tarpeisiisi.

  • Arvioi ohjelmistot ja laitteistot: Tutki erilaisia BIM-ohjelmistoratkaisuja ja valitse liiketoimintaasi ja projekteihisi parhaiten sopiva ratkaisu. Varmista myös, että sinulla on tarvittavat laitteistot, jotta voit käyttää BIM-ohjelmistoa tehokkaasti.

  • Koulutus ja valmiuksien kehittäminen: Investoi henkilöstön kouluttamiseen, jotta heidän taitonsa BIM-teknologian käytössä paranevat. Tämä voidaan tehdä koulutuksen, työpajojen ja verkkoresurssien avulla.

  • Mukauta prosesseja ja työnkulkuja: Mukauta nykyiset prosessit ja työnkulut BIM:n vaatimuksiin, jotta integrointi sujuu ongelmitta

  • Kannusta yhteistyöhön: BIM edellyttää tiivistä yhteistyötä eri osastojen ja kumppaneiden välillä. Kannusta viestintää ja tietojen jakamista, jotta BIM:n kaikki mahdollisuudet voidaan hyödyntää.

BIM on vallankumouksellinen tekniikka, joka voi muuttaa rakentamistapojamme. Kun otat BIM:n käyttöön yrityksessäsi, voit hyötyä tehokkaammasta suunnittelusta, paremmasta viestinnästä ja merkittävistä kustannussäästöistä.

Jotta BIM:stä saataisiin kaikki hyöty irti, on tärkeää kehittää selkeä strategia, valita oikeat työkalut ja investoida henkilöstön koulutukseen. Oikealla valmistelulla ja toteutuksella BIM voi olla yrityksellesi todellinen kilpailuetu.