Please enter a search term:

 • ERP

  Mullista liiketoimintasi ERP:n avulla - kokonaisvaltainen resurssisuunnittelu maksimaaliseen tehokkuuteen ja saumattomaan yhteistyöhön. Tutustu etuihin nyt!

  Lisätietoja

Johdatus toiminnanohjausteknologiaan: yrityksen resurssien optimointi

Digitalisaatio etenee, ja yritysten haasteena on hallita resurssejaan tehokkaasti. Toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat ratkaisun, joka integroi kaikki liiketoiminnan osa-alueet. Tässä artikkelissa esittelemme toiminnanohjausjärjestelmän taustalla olevan teknologian ja näytämme, miten sitä voidaan käyttää.

Mitä ERP on?

Toiminnanohjausjärjestelmällä (ERP) tarkoitetaan yrityksen liiketoimintaprosessien integrointia ja automatisointia. Ohjelmiston tavoitteena on optimoida resurssien, kuten talouden, henkilöstöhallinnon, tuotannon ja asiakassuhteiden, hallinta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat modulaarisia, joten yritykset voivat koota ja räätälöidä niitä omien tarpeidensa mukaan. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto mahdollistaa keskitetyn tiedonhallinnan, lisää läpinäkyvyyttä ja edistää tehokkaampaa yhteistyötä osastojen välillä.

Miksi ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmä?

On useita syitä, miksi yritysten kannattaa ottaa käyttöön toiminnanohjausjärjestelmiä:

 • Tehokkuuden lisääminen: Toiminnanohjausjärjestelmät automatisoivat ja standardoivat liiketoimintaprosesseja, mikä johtaa tehokkaampaan ja nopeampaan käsittelyyn.
 • Kustannusten vähentäminen: Resursseja yhdistämällä ja optimoimalla yritykset voivat säästää kustannuksia ja lisätä kannattavuutta.
 • Parempi päätöksenteko: Reaaliaikaisen tiedon ja selkeiden mittaritaulujen ansiosta johtajat voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä tarkkojen tietojen perusteella.
 • Skaalautuvuus: Toiminnanohjausjärjestelmät ovat modulaarisia, ja niitä voidaan helposti laajentaa yrityksen kasvavien tarpeiden mukaan.
 • Asiakastyytyväisyys: Integroimalla CRM-toiminnallisuuksia yritykset voivat parantaa asiakaspalvelua ja lisätä asiakasuskollisuutta.
 • Toiminnanohjausjärjestelmän päämoduulit

  Toiminnanohjausjärjestelmän päämoduulit

  Toiminnanohjausjärjestelmä koostuu erilaisista moduuleista, jotka kattavat liiketoiminnan hallinnan eri osa-alueet. Tärkeimmät moduulit ovat:

  Taloushallinto: Tämä moduuli hallinnoi kaikkia yrityksen rahoitustapahtumia ja -prosesseja, kuten kirjanpitoa, budjetointia ja maksuvalmiuden hallintaa.

  Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallintomoduuli auttaa yrityksiä hallitsemaan henkilöstötietoja, palkanlaskentaa, ajanottoa ja henkilöstön kehittämistä.

  Hankintojen ja varastonhallinta: Nämä moduulit auttavat yrityksiä hallinnoimaan tehokkaasti toimitusketjujaan ja varastojaan seuraamalla tilauksia, toimituksia ja varastojen liikkeitä.

  Tuotannon suunnittelu ja valvonta: Tämä moduuli auttaa yrityksiä suunnittelemaan, seuraamaan ja valvomaan tuotantoprosessejaan tehokkaan ja oikea-aikaisen valmistuksen varmistamiseksi.

  Myynti ja markkinointi: Nämä moduulit tarjoavat toimintoja myyntiprosessien, asiakastietojen ja markkinointikampanjoiden hallintaan. Asiakassuhteiden hallinta (CRM): CRM-moduulin avulla yritykset voivat ylläpitää ja optimoida asiakassuhteitaan keräämällä, analysoimalla ja käyttämällä asiakastietoja myynti- ja tukiprosessien parantamiseksi.

  Business Intelligence and Analytics: Tämä moduuli tarjoaa kehittyneitä analyysi- ja raportointityökaluja, joiden avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja mukauttaa liiketoimintastrategiaansa.


 • Toiminnanohjausjärjestelmä koostuu erilaisista moduuleista, jotka kattavat liiketoiminnan hallinnan eri osa-alueet. Tärkeimmät moduulit ovat:

  Taloushallinto: Tämä moduuli hallinnoi kaikkia yrityksen rahoitustapahtumia ja -prosesseja, kuten kirjanpitoa, budjetointia ja maksuvalmiuden hallintaa.

  Henkilöstöhallinto: Henkilöstöhallintomoduuli auttaa yrityksiä hallitsemaan henkilöstötietoja, palkanlaskentaa, ajanottoa ja henkilöstön kehittämistä.

  Hankintojen ja varastonhallinta: Nämä moduulit auttavat yrityksiä hallinnoimaan tehokkaasti toimitusketjujaan ja varastojaan seuraamalla tilauksia, toimituksia ja varastojen liikkeitä.

  Tuotannon suunnittelu ja valvonta: Tämä moduuli auttaa yrityksiä suunnittelemaan, seuraamaan ja valvomaan tuotantoprosessejaan tehokkaan ja oikea-aikaisen valmistuksen varmistamiseksi.

  Myynti ja markkinointi: Nämä moduulit tarjoavat toimintoja myyntiprosessien, asiakastietojen ja markkinointikampanjoiden hallintaan. Asiakassuhteiden hallinta (CRM): CRM-moduulin avulla yritykset voivat ylläpitää ja optimoida asiakassuhteitaan keräämällä, analysoimalla ja käyttämällä asiakastietoja myynti- ja tukiprosessien parantamiseksi.

  Business Intelligence and Analytics: Tämä moduuli tarjoaa kehittyneitä analyysi- ja raportointityökaluja, joiden avulla yritykset voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja mukauttaa liiketoimintastrategiaansa.

 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

  Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto

  Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto voi olla monimutkaista ja aikaa vievää. Yritysten on voitettava useita haasteita:

  Markkinoilla on useitaERP-toiminnanohjausjärjestelmän tarjoajia. Yritysten on analysoitava vaatimuksensa huolellisesti ja valittava tarpeitaan parhaiten vastaava tarjoaja.

  Räätälöinti ja integrointi: Toiminnanohjausjärjestelmät on mukautettava yrityksen erityisiin prosesseihin ja vaatimuksiin ja integroitava olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin.

  Organisaatiomuutos: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää usein liiketoimintaprosessien uudelleenjärjestelyä ja yrityskulttuurin muuttamista.

  Koulutus ja hyväksyntä: Työntekijät on koulutettava käyttämään toiminnanohjausjärjestelmää tehokkaasti, ja on tärkeää saada heidän hyväksyntänsä ja tukensa.


 • Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto voi olla monimutkaista ja aikaa vievää. Yritysten on voitettava useita haasteita:

  Markkinoilla on useitaERP-toiminnanohjausjärjestelmän tarjoajia. Yritysten on analysoitava vaatimuksensa huolellisesti ja valittava tarpeitaan parhaiten vastaava tarjoaja.

  Räätälöinti ja integrointi: Toiminnanohjausjärjestelmät on mukautettava yrityksen erityisiin prosesseihin ja vaatimuksiin ja integroitava olemassa olevaan IT-infrastruktuuriin.

  Organisaatiomuutos: Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto edellyttää usein liiketoimintaprosessien uudelleenjärjestelyä ja yrityskulttuurin muuttamista.

  Koulutus ja hyväksyntä: Työntekijät on koulutettava käyttämään toiminnanohjausjärjestelmää tehokkaasti, ja on tärkeää saada heidän hyväksyntänsä ja tukensa.

 • Menestystekijät

  Menestystekijät

  Onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton menestystekijöitä ovat:

  Vahva johtajuus ja projektinhallinta: sitoutunut projektiryhmä ja selkeä projektisuunnitelma ovat ratkaisevia tekijöitä käyttöönoton onnistumisen kannalta.

  Jatkuva viestintä: Säännöllinen viestintä ja kaikkien sidosryhmien, myös työntekijöiden, osallistuminen edistävät hankkeen hyväksyntää ja ymmärtämistä.

  Sopeutumiskyky: Yritysten on oltava valmiita mukauttamaan prosessejaan ja rakenteitaan, jotta ne voivat hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän koko potentiaalin.

  Vaiheittainen käyttöönotto: Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto, joka aloitetaan tärkeimmistä moduuleista, helpottaa sopeutumista ja vähentää virheriskiä.


 • Onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton menestystekijöitä ovat:

  Vahva johtajuus ja projektinhallinta: sitoutunut projektiryhmä ja selkeä projektisuunnitelma ovat ratkaisevia tekijöitä käyttöönoton onnistumisen kannalta.

  Jatkuva viestintä: Säännöllinen viestintä ja kaikkien sidosryhmien, myös työntekijöiden, osallistuminen edistävät hankkeen hyväksyntää ja ymmärtämistä.

  Sopeutumiskyky: Yritysten on oltava valmiita mukauttamaan prosessejaan ja rakenteitaan, jotta ne voivat hyödyntää toiminnanohjausjärjestelmän koko potentiaalin.

  Vaiheittainen käyttöönotto: Toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto, joka aloitetaan tärkeimmistä moduuleista, helpottaa sopeutumista ja vähentää virheriskiä.

Toiminnanohjausjärjestelmät tarjoavat yrityksille monenlaisia etuja optimoimalla resurssien hallintaa ja lisäämällä tehokkuutta. Ottamalla huomioon edellä mainitut tekijät ja haasteet yritykset voivat varmistaa toiminnanohjausjärjestelmän onnistuneen käyttöönoton ja saada pitkän aikavälin hyötyä tästä tehokkaasta teknologiasta.