Please enter a search term:

 • Docker

  Docker on suosittu avoimen lähdekoodin työkalu, joka tarjoaa ohjelmistosovelluksille siirrettävän ja johdonmukaisen ajoympäristön.

  Kaikki muu Dockerista:

Docker-säiliöt ja virtualisointi

Docker on suosittu avoimen lähdekoodin työkalu, joka tarjoaa siirrettävän ja johdonmukaisen ajoympäristön ohjelmistosovelluksille. Docker käyttää kontteja käyttäjäavaruuden eristettyinä ympäristöinä, jotka toimivat käyttöjärjestelmätasolla ja jakavat tiedostojärjestelmän ja järjestelmäresurssit. Yksi etu on, että konttien käyttö vaatii siten huomattavasti vähemmän resursseja kuin perinteinen palvelin tai virtuaalikone. Täältä löydät kaiken käytännön käytön kannalta tärkeän ja tärkeimmät Dockeria koskevat kysymykset yksinkertaisesti selitettynä.

Termiä "Docker" käytetään monella tavalla, ja sillä voidaan viitata sekä avoimen lähdekoodin yhteisöprojektiin ja avoimen lähdekoodin projektista syntyneisiin työkaluihin että suoraan Docker Inc. -yritykseen. Se, että teknologiaa ja yritystä kutsutaan samalla nimellä, voi hämmentää.

Tässä on lyhyt selitys:

IT-ohjelmisto "Docker" on konttiteknologia, joka mahdollistaa Linux®-konttien luomisen ja käytön. Avoimen lähdekoodin Docker-yhteisö työskentelee näiden teknologioiden parantamiseksi käyttäjien hyödyksi.

Docker Inc. -yritys rakentaa Docker-yhteisön työn varaan, tarjoaa lisää turvallisuutta ja jakaa puolestaan nämä parannukset koko Docker-yhteisön kanssa. Tämä parantaa teknologioita yritysasiakkaiden kannalta. Dockerin avulla kontteja voidaan käsitellä äärimmäisen kevyinä, modulaarisina virtuaalikoneina. Ja näiden konttien avulla olet joustava. Voit luoda, ottaa käyttöön, kopioida ja siirtää niitä ympäristöjen välillä ja optimoida sovelluksesi pilveä varten.

Mikä on Docker?

Docker on avoimen lähdekoodin alusta, jonka avulla kehittäjät ja järjestelmänvalvojat voivat paketoida ja ottaa käyttöön sovelluksia niin sanottuihin kontteihin. Kontit ovat kevyitä, siirrettäviä ja yhtenäisiä yksiköitä, jotka sisältävät kaikki sovelluksen tarvittavat riippuvuudet. Tämä yksinkertaistaa huomattavasti ohjelmistosovellusten käyttöönottoa, skaalausta ja ylläpitoa.

 • Miksi Docker?

  Miksi Docker?

  Docker tarjoaa useita etuja perinteisiin virtualisointiratkaisuihin verrattuna:

  • Docker-kontit jakavat isännän käyttöjärjestelmän, mikä tarkoittaa, että ne kuluttavat huomattavasti vähemmän resursseja kuin perinteiset virtuaalikoneet (VM).

  • Nopea käyttöönotto: Docker-kontit voidaan käynnistää ja pysäyttää muutamassa sekunnissa, mikä lyhentää merkittävästi kehitys- ja käyttöönottoaikoja.

  • Johdonmukaisuus: Docker-kontit takaavat sovelluksille johdonmukaisen ympäristön kehityksen, testauksen ja käyttöönoton eri vaiheissa.

  • Siirrettävyys: Docker-kontteja voidaan helposti siirtää eri ympäristöjen ja pilvipalveluntarjoajien välillä ilman, että koodiin tarvitsee tehdä muutoksia.

  • Skaalautuvuus: Dockerin avulla kontteja voidaan helposti lisätä tai poistaa, jotta sovelluksen suorituskykyä ja kapasiteettia voidaan säätää nopeasti ja kustannustehokkaasti.

  • Modulaarinen arkkitehtuuri: Docker kannustaa mikropalveluiden käyttöön, jolloin sovellukset jaetaan pienempiin, itsenäisiin komponentteihin. Tämä helpottaa sovellusten ylläpitoa ja laajentamista.


 • Docker tarjoaa useita etuja perinteisiin virtualisointiratkaisuihin verrattuna:

  • Docker-kontit jakavat isännän käyttöjärjestelmän, mikä tarkoittaa, että ne kuluttavat huomattavasti vähemmän resursseja kuin perinteiset virtuaalikoneet (VM).

  • Nopea käyttöönotto: Docker-kontit voidaan käynnistää ja pysäyttää muutamassa sekunnissa, mikä lyhentää merkittävästi kehitys- ja käyttöönottoaikoja.

  • Johdonmukaisuus: Docker-kontit takaavat sovelluksille johdonmukaisen ympäristön kehityksen, testauksen ja käyttöönoton eri vaiheissa.

  • Siirrettävyys: Docker-kontteja voidaan helposti siirtää eri ympäristöjen ja pilvipalveluntarjoajien välillä ilman, että koodiin tarvitsee tehdä muutoksia.

  • Skaalautuvuus: Dockerin avulla kontteja voidaan helposti lisätä tai poistaa, jotta sovelluksen suorituskykyä ja kapasiteettia voidaan säätää nopeasti ja kustannustehokkaasti.

  • Modulaarinen arkkitehtuuri: Docker kannustaa mikropalveluiden käyttöön, jolloin sovellukset jaetaan pienempiin, itsenäisiin komponentteihin. Tämä helpottaa sovellusten ylläpitoa ja laajentamista.

 • Docker-ekosysteemi

  Docker-ekosysteemi

  Docker-ekosysteemi koostuu useista keskeisistä komponenteista:

  • Docker Engine: Dockerin keskeinen komponentti, joka vastaa konttien luomisesta, suorittamisesta ja hallinnasta.

  • DockerImages: Mallit, jotka sisältävät kaikki sovelluksen tarvittavat riippuvuudet ja toimivat pohjana konttien luomiselle.

  • Dockerfile: Tekstitiedosto, joka sisältää ohjeet Docker-kuvan luomista varten.

  • Docker Hub: Pilvipohjainen rekisteri, joka tarjoaa erilaisia julkisia ja yksityisiä Docker-kuvia jakamista ja jakelua varten.

  • Docker Compose: Työkalu, jolla voidaan määritellä ja hallita usean kontin sovelluksia yhdellä YAML-tiedostolla.

  • Docker Swarm: Dockerille natiivi orkestrointialusta, jonka avulla kontteja voidaan skaalata ja hallita useilla isännillä.


 • Docker-ekosysteemi koostuu useista keskeisistä komponenteista:

  • Docker Engine: Dockerin keskeinen komponentti, joka vastaa konttien luomisesta, suorittamisesta ja hallinnasta.

  • DockerImages: Mallit, jotka sisältävät kaikki sovelluksen tarvittavat riippuvuudet ja toimivat pohjana konttien luomiselle.

  • Dockerfile: Tekstitiedosto, joka sisältää ohjeet Docker-kuvan luomista varten.

  • Docker Hub: Pilvipohjainen rekisteri, joka tarjoaa erilaisia julkisia ja yksityisiä Docker-kuvia jakamista ja jakelua varten.

  • Docker Compose: Työkalu, jolla voidaan määritellä ja hallita usean kontin sovelluksia yhdellä YAML-tiedostolla.

  • Docker Swarm: Dockerille natiivi orkestrointialusta, jonka avulla kontteja voidaan skaalata ja hallita useilla isännillä.

 • Docker kehitysprosessissa

  Docker kehitysprosessissa

  Dockeria voidaan käyttää kehitysprosessin eri vaiheissa:

  • Kehittäminen: Kehittäjät voivat käyttää Docker-kontteja varmistaakseen johdonmukaisen ja toistettavan ympäristön paikallisesti sovellusten kehittämistä ja testausta varten. Tämä vähentää ympäristöriippuvuuksien ja "se toimii minun koneellani" -ongelmien todennäköisyyttä.

  • Testaus: Docker mahdollistaa automatisoitujen testien suorittamisen eristetyissä ympäristöissä ilman erillisten testiympäristöjen perustamista.

  • Staging: Docker-kontteja voidaan käyttää sovellusten käyttöönottoon tuotantoympäristöä muistuttavassa staging-ympäristössä. Näin mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata varhaisessa vaiheessa ennen kuin sovellus otetaan käyttöön.

  • Tuotanto: Docker-kontit varmistavat johdonmukaisen, turvallisen ja skaalautuvan ympäristön sovellusten käyttämiseen tuotantoympäristössä.

 • Dockeria voidaan käyttää kehitysprosessin eri vaiheissa:

  • Kehittäminen: Kehittäjät voivat käyttää Docker-kontteja varmistaakseen johdonmukaisen ja toistettavan ympäristön paikallisesti sovellusten kehittämistä ja testausta varten. Tämä vähentää ympäristöriippuvuuksien ja "se toimii minun koneellani" -ongelmien todennäköisyyttä.

  • Testaus: Docker mahdollistaa automatisoitujen testien suorittamisen eristetyissä ympäristöissä ilman erillisten testiympäristöjen perustamista.

  • Staging: Docker-kontteja voidaan käyttää sovellusten käyttöönottoon tuotantoympäristöä muistuttavassa staging-ympäristössä. Näin mahdolliset ongelmat voidaan tunnistaa ja korjata varhaisessa vaiheessa ennen kuin sovellus otetaan käyttöön.

  • Tuotanto: Docker-kontit varmistavat johdonmukaisen, turvallisen ja skaalautuvan ympäristön sovellusten käyttämiseen tuotantoympäristössä.
 • Docker ja mikropalvelut

  Docker ja mikropalvelut

  Dockerilla on tärkeä rooli mikropalveluarkkitehtuurien toteuttamisessa. Mikropalvelut ovat pienempiä, itsenäisiä sovelluskomponentteja, jotka yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen sovelluksen. Docker-kontit tarjoavat täydellisen ympäristön mikropalveluiden toteuttamiseen, sillä ne ovat kevyitä ja siirrettäviä ja varmistavat yksittäisten palveluiden eristämisen ja riippumattomuuden.

  Joitakin etuja Dockerin käytöstä mikropalveluissa ovat:

  • Riippumaton kehitys ja käyttöönotto: Kutakin mikropalvelua voidaan kehittää, testata ja ottaa käyttöön itsenäisesti ilman, että se vaikuttaa muihin palveluihin.

  • Helppo skaalautuminen: Mikropalveluja voidaan skaalata yksitellen tarpeen mukaan vaikuttamatta koko sovellukseen.

  • Nopeampi markkinoille tulo: Mikropalveluiden itsenäinen kehittäminen mahdollistaa uusien toimintojen ja parannusten tuomisen markkinoille nopeammin.

  • Suurempi vakaus: Koska mikropalvelut ovat eristettyjä, yhden palvelun vikaantuminen ei vaikuta koko sovellukseen.


 • Dockerilla on tärkeä rooli mikropalveluarkkitehtuurien toteuttamisessa. Mikropalvelut ovat pienempiä, itsenäisiä sovelluskomponentteja, jotka yhdessä muodostavat kokonaisvaltaisen sovelluksen. Docker-kontit tarjoavat täydellisen ympäristön mikropalveluiden toteuttamiseen, sillä ne ovat kevyitä ja siirrettäviä ja varmistavat yksittäisten palveluiden eristämisen ja riippumattomuuden.

  Joitakin etuja Dockerin käytöstä mikropalveluissa ovat:

  • Riippumaton kehitys ja käyttöönotto: Kutakin mikropalvelua voidaan kehittää, testata ja ottaa käyttöön itsenäisesti ilman, että se vaikuttaa muihin palveluihin.

  • Helppo skaalautuminen: Mikropalveluja voidaan skaalata yksitellen tarpeen mukaan vaikuttamatta koko sovellukseen.

  • Nopeampi markkinoille tulo: Mikropalveluiden itsenäinen kehittäminen mahdollistaa uusien toimintojen ja parannusten tuomisen markkinoille nopeammin.

  • Suurempi vakaus: Koska mikropalvelut ovat eristettyjä, yhden palvelun vikaantuminen ei vaikuta koko sovellukseen.

 • Dockerin käyttöönottoskenaariot

  Dockerin käyttöönottoskenaariot

  Dockeria voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa, kuten:

  • Web-sovellukset: Docker mahdollistaa verkkosovellusten pakkaamisen ja käyttöönoton konteissa, jotka ovat riippumattomia taustalla olevasta infrastruktuurista. Tämä yksinkertaistaa web-sovellusten käyttöönottoa ja skaalautumista huomattavasti.
  • Tietokannat: Dockerin avulla tietokantoja voidaan käyttää konteissa, mikä helpottaa tietokantojen hallintaa, skaalausta ja ylläpitoa.

  • Jatkuva integrointi ja jatkuva käyttöönotto (CI/CD) : Docker voidaan integroida CI/CD-putkiin, jotta sovellusten testaamiseen ja käyttöönottoon voidaan tarjota yhtenäiset ympäristöt.

  • Big Data ja Data Science: Dockeria voidaan käyttää Big Data- ja Data Science -projekteissa monimutkaisten tietojenkäsittely- ja analyysitehtävien suorittamiseen eristetyissä ja toistettavissa ympäristöissä. Tämä helpottaa datatieteilijöiden ja insinöörien välistä yhteistyötä ja nopeuttaa analyysituloksia.

  • Esineiden internet (IoT): Dockeria voidaan käyttää IoT-sovelluksissa sovellusten ja palveluiden käyttöönottoon ja hallintaan eri laitteissa ja alustoilla. Tämä helpottaa IoT-laitteiden hallintaa ja päivittämistä.
  • Edge computing: Edge computing -skenaarioissa Docker voi auttaa toimittamaan sovelluksia ja palveluita lähemmäs tietolähteitä viiveen vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi.


 • Dockeria voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa, kuten:

  • Web-sovellukset: Docker mahdollistaa verkkosovellusten pakkaamisen ja käyttöönoton konteissa, jotka ovat riippumattomia taustalla olevasta infrastruktuurista. Tämä yksinkertaistaa web-sovellusten käyttöönottoa ja skaalautumista huomattavasti.
  • Tietokannat: Dockerin avulla tietokantoja voidaan käyttää konteissa, mikä helpottaa tietokantojen hallintaa, skaalausta ja ylläpitoa.

  • Jatkuva integrointi ja jatkuva käyttöönotto (CI/CD) : Docker voidaan integroida CI/CD-putkiin, jotta sovellusten testaamiseen ja käyttöönottoon voidaan tarjota yhtenäiset ympäristöt.

  • Big Data ja Data Science: Dockeria voidaan käyttää Big Data- ja Data Science -projekteissa monimutkaisten tietojenkäsittely- ja analyysitehtävien suorittamiseen eristetyissä ja toistettavissa ympäristöissä. Tämä helpottaa datatieteilijöiden ja insinöörien välistä yhteistyötä ja nopeuttaa analyysituloksia.

  • Esineiden internet (IoT): Dockeria voidaan käyttää IoT-sovelluksissa sovellusten ja palveluiden käyttöönottoon ja hallintaan eri laitteissa ja alustoilla. Tämä helpottaa IoT-laitteiden hallintaa ja päivittämistä.
  • Edge computing: Edge computing -skenaarioissa Docker voi auttaa toimittamaan sovelluksia ja palveluita lähemmäs tietolähteitä viiveen vähentämiseksi ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Docker on mullistanut tavan, jolla ohjelmistoja kehitetään, ajetaan ja otetaan käyttöön. Konttien avulla Docker tarjoaa kevyen, johdonmukaisen ja siirrettävän ratkaisun, joka parantaa sovellusten tehokkuutta ja skaalautuvuutta. Monipuolisen ekosysteemin ja mikropalveluarkkitehtuurien tuen ansiosta Docker on tehokas teknologia, joka pääsee oikeuksiinsa monenlaisissa käyttöönottoskenaarioissa.

Digitaalisena toimistona, konsultointi- ja palveluyrityksenä olemme sitoutuneet auttamaan sinua ottamaan Dockerin ja muut innovatiiviset teknologiat onnistuneesti käyttöön ja käyttämään niitä.